Chính trị - Xã hội


Hà Nội 'nhồi' bến xe sát vành đai 3: Quy hoạch đi ngược với thế giới
  • 09:02
  • |
  • 25-06-2018
Theo các chuyên gia giao thông, Hà Nội cho xây dựng bến xe Yên Sở sát đường vành đai 3 là trái quan điểm di chuyển bến xe ra khu vực vành đai 4 của thành phố và đi ngược quy hoạch so với thế giới.

Đề xuất