Chính trị - Xã hội


Hà Nội: Nước thải xâm nhập kênh thủy lợi, dân thiếu nước sạch tưới rau
  • 08:57
  • |
  • 11-04-2019
Trong khi việc kiểm soát và xử lý hành vi xả nước thải ra công trình thủy lợi còn nhiều khó khăn, thì người nông dân ở Hà Nội vẫn đang phải chấp nhận sử dụng nguồn nước “bẩn” để tưới hoa màu...

Đề xuất