Kinh tế - Công nghệ


Hai điểm nhấn trong triển vọng hợp tác thương mại Trung Quốc-ASEAN
  • 14:10
  • |
  • 21-09-2021
Thúc đẩy hành lang trên bộ, trên biển và RCEP được coi là hai điểm nhấn đã, đang và sẽ thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc-ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Đề xuất