Thế giới


Hai mục tiêu quan trọng của Mỹ trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương
  • 18:33
  • |
  • 18-07-2021
Chính quyền ông Biden cần khôi phục lòng tin với các đồng minh và cải tổ quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương để ứng phó tốt hơn với các mối đe dọa và các ưu tiên chiến lược mà Mỹ đã xác định.

Đề xuất