Hạn hán và những dự án đập thủy điện đang bức tử sông Mekong
  • 14:08
  • |
  • 01-12-2019
Tình trạng dòng chảy xoáy tàn phá khu vực ven sông Mekong, vốn bị thu hẹp do hạn hán và chịu hư hại nhiều hơn bởi những con đập thủy điện, làm nổi bật cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019