Kinh tế - Công nghệ


Hành trang để ASEAN bước vào một tương lai kỹ thuật số vững chắc
  • 08:34
  • |
  • 12-07-2019
Với cương vị là chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2019, Thái Lan đặt mục tiêu thúc đẩy cộng đồng hướng tới một tương lai mà ở đó, ASEAN sẽ trở thành một hiệp hội kỹ thuật số.

Đề xuất