Thế giới


Hạt nhân dân sự của Trung Quốc: Biến lưỡi cày thành thanh gươm?
  • 14:42
  • |
  • 07-04-2021
Dù không có bằng chứng cho thấy Trung Quốc có ý định chuyển đổi kho dự trữ plutoni thành nhiên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân song có những dự đoán rằng nước này sẽ tăng số đầu đạn hạt nhân 10 năm tới.

Đề xuất