Kinh tế - Công nghệ


Hệ lụy từ việc trì hoãn đề xuất ngân sách đối với Lầu Năm Góc
  • 11:06
  • |
  • 05-03-2021
Khi Tổng thống chậm công bố đề xuất ngân sách, điều này sẽ khiến Quốc hội rơi vào tình trạng khó khăn về mặt thời gian và cũng không có lợi cho việc đưa ra quyết định chi tiêu sáng suốt.

Đề xuất