Hệ quả trò chơi chính trị của Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel
  • 08:00
  • |
  • 19-09-2019
Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu và cộng đồng tình báo Israel trong những tuần qua lo ngại rằng ông Trump có thể đảo ngược đường lối cứng rắn đối với Iran.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019