Thế giới


Hiến pháp mới của Cuba và chặng đường dài kế tiếp
  • 08:14
  • |
  • 12-03-2019
Cuba đã khép lại một chặng đường dài về cải cách hiến pháp toàn diện và mở ra một chặng đường còn dài hơn rất nhiều, đó là triển khai áp dụng văn bản luật cơ bản đó.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018