Kinh tế - Công nghệ


Hiệp định AANZFTA - bài học giá trị đối với hội nhập khu vực
  • 09:40
  • |
  • 30-05-2019
AANZFTA, Hiệp định Tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand, được xem là một mô hình thành công để các cuộc đàm phán RCEF hiện nay tham khảo, đặc biệt là trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế.

Đề xuất