Kinh tế - Công nghệ


Hiệp định CPTPP: Nhiều vấn đề nan giải với nhân tố mới Trung Quốc
  • 17:28
  • |
  • 06-04-2021
Việc Trung Quốc gia nhập CPTPP có thể được xem là cách tạo ra một phiên bản "RCEP-II" cao cấp hơn nếu các điều khoản trong "RCEP-I" được nâng cấp lên mức tương đương với các điều khoản trong CPTPP.

Đề xuất