Kinh tế - Công nghệ


Hiệu ứng dây chuyền từ việc hãng Tesla mua Bitcoin
  • 09:36
  • |
  • 25-03-2021
Việc Tesla mua số lượng lớn Bitcoin đã làm nổi bật các vấn đề liên quan tới môi trường cần được giải quyết. Đó là việc hoàn thiện các văn bản pháp luật và xây cơ chế ổn định giữa biến động về giá.

Đề xuất