Kinh tế - Công nghệ


Hiệu ứng địa chính trị của việc Trung Quốc gia nhập CPTPP
  • 12:49
  • |
  • 12-10-2021
Nếu Trung Quốc gia nhập CPTPP, đến năm 2030, thu nhập quốc dân của Trung Quốc có thể tăng thêm 298 tỷ USD, và các nước thành viên khác của CPTPP cũng được hưởng lợi, có thể tăng 632 tỷ USD.

Đề xuất