Thế giới


Hình dung về bức tranh nghèo đói ở châu Phi trong tương lai
  • 14:53
  • |
  • 08-03-2020
Gánh nặng nghèo đói toàn cầu hiện nay tập trung chủ yếu tại châu Phi với hơn 150 triệu người sống trong tình trạng nghèo cùng cực ở hai nước Nigeria và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018