Kinh tế - Công nghệ


Hộ, cá nhân kinh doanh sắp phải sử dụng hóa đơn điện tử?
  • 19:25
  • |
  • 17-08-2018
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử trong đó có nội dung đáng chú ý là mở rộng đối tượng áp dụng loại hóa đơn này.

Đề xuất