Kinh tế - Công nghệ


Hồ sơ Pandora: Tiết lộ cách người giàu "chọn mặt gửi vàng"
  • 16:04
  • |
  • 11-10-2021
Theo Tax Justice Network, các công ty và cá nhân trốn tổng cộng khoảng 427 tỷ USD tiền thuế mỗi năm và có từ 11.000-32.000 tỷ USD tài sản được lưu giữ ngoài quốc gia nơi số tiền này được kiếm.

Đề xuất