Thế giới


'Hoàng đế' Donald Trump và dấu chấm hết của ngoại giao tự do
  • 09:41
  • |
  • 08-02-2021
Trên thực tế, những hành động vốn thường bất cẩn của ông Trump lại có thể mang đến tiến triển đối với các cuộc xung đột có vẻ như khó giải quyết như giữa các nước Arab và Israel.

Đề xuất