Thế giới


Học giả Ấn Độ: Việt Nam có lập trường kiên định về phán quyết của PCA
  • 09:05
  • |
  • 13-07-2021
5 năm sau phán quyết của tòa PCA trong vụ kiện của Philippines, Việt Nam luôn kiên định theo đuổi đường lối đối ngoại và các biện pháp pháp lý nhằm giải quyết những xung đột ở Biển Đông.

Đề xuất