Chính trị - Xã hội


Học giả quốc tế đánh giá về tầm quan trọng của Việt Nam đối với Hoa Kỳ
  • 17:31
  • |
  • 28-08-2021
Hoa Kỳ đã rất chú trọng đến việc phát triển quan hệ quân sự với Việt Nam và quan tâm đến việc tiến hành các cuộc tập trận song phương với các quốc gia ven biển ở Biển Đông.

Đề xuất