Kinh tế - Công nghệ


Hồi chuông cảnh tỉnh kịp thời cho ngành logistics của Singapore
  • 16:44
  • |
  • 07-05-2020
Singapore là một trung tâm dịch vụ hậu cần (logistics) chiến lược không phải đơn giản bởi khối lượng hàng hóa nước này xử lý mà còn có nhiều nhân tố khác cần được tính đến.

Đề xuất