Văn hóa - Thể thao


Hong Kong: Từ đỉnh cao Next Digital đến "dấu chấm hết" với Apple Daily
  • 15:10
  • |
  • 01-07-2021
Bắt đầu từ ngày 18/6 vừa qua, tập đoàn truyền thông lớn nhất Hong Kong (Trung Quốc) Next Digital sẽ ngưng giao dịch và Apple Daily sẽ phát hành số báo cuối cùng vào ngày 24/6/2021.

Đề xuất