Kinh tế - Công nghệ


Hợp tác Ấn-Mỹ mang lại lợi ích gì cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?
  • 07:51
  • |
  • 15-05-2019
Quan hệ Ấn Độ và Mỹ đã trải qua một chặng đường dài từ thời Chiến tranh Lạnh đến quan hệ đối tác chiến lược hiện tại với các chiến lược hợp tác xuyên suốt, từ các khía cạnh dân sự đến quân sự.

Đề xuất