Thế giới


Hợp tác Iran-Trung Quốc: Yếu tố thay đổi cuộc chơi ở Trung Đông
  • 11:30
  • |
  • 05-04-2021
Hợp tác sâu rộng hơn giữa Trung Quốc và Iran - đặc biệt khi xét trong bối cảnh hai nước có quan hệ chặt chẽ với Nga, đồng thời cả ba nước đều có quan hệ đối địch với Mỹ- làm thay đổi cục diện khu vực.

Đề xuất