Kinh tế - Công nghệ


IMF: “Cơn ác mộng” hay “vị cứu tinh” của Nam Phi?
  • 15:43
  • |
  • 04-08-2020
Nhiều tin tức cho thấy Nam Phi đã và đang đàm phán về ý định thư (LOI) với IMF, chứng tỏ việc hỗ trợ tài chính của IMF sẽ gắn với những điều kiện khó khăn hơn.

Đề xuất