Kinh tế - Công nghệ


Indonesia sử dụng công nghệ vệ tinh trong quản lý, đánh bắt thủy sản
  • 11:52
  • |
  • 15-11-2019
Công nghệ truyền thông vệ tinh đang hỗ trợ tích cực cộng đồng ngư dân Indonesia; cứu sống người gặp nạn, liên kết các gia đình ven biển với người thân trên biển và nâng cao hiệu quả cùng sự bền vững.

Đề xuất