Thế giới


Israel-UAE-Ai Cập: Những người bạn 'đồng sàng' nhưng 'dị mộng'
  • 15:08
  • |
  • 29-01-2021
Giờ đây, Ai Cập, UAE và Israel cùng đứng chung trên một chiến hào. Cả ba đều coi ảnh hưởng tầm khu vực của Iran là một nguy cơ chung; nhưng cả ba cũng có những khác biệt cơ bản.

Đề xuất