Thế giới


Italy học được gì từ Hàn Quốc trong việc phòng chống COVID-19?
  • 20:05
  • |
  • 27-03-2020
So sánh giữa biểu đồ dịch bệnh tại Italy và Hàn Quốc với những con số khác nhau, ông Ricciardi mô tả rằng "có một vực thẳm giữa Italy và Hàn Quốc."

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018