Văn hóa - Thể thao


Jakarta Post: Tin tức giả - Vấn đề cần xử lý thận trọng
  • 08:47
  • |
  • 28-03-2019
Chính phủ các nước châu Á lo ngại về thông tin không đúng, sai lệch đang xuất hiện nhiều trên mạng; dù được đưa lên vì lợi ích gì, những tin giả có thể tác động đến thế giới, vi phạm quyền con người.

Đề xuất