Thế giới


Kế hoạch B cho đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran
  • 15:02
  • |
  • 25-10-2021
Mặc dù khôi phục JCPOA là lựa chọn tốt nhất để ngăn chặn cuộc khủng hoảng hạt nhân song khả năng tính toán sai lầm và thời gian đàm phán không còn nhiều, đòi hỏi các bên phải suy nghĩ về kế hoạch B.

Đề xuất