Kinh tế - Công nghệ


Kế hoạch đầy tham vọng cho một thế giới không còn dầu
  • 10:17
  • |
  • 27-07-2020
Trong 150 năm qua, khai thác dầu đã trở thành nguồn năng lượng quan trọng nhất cho nhân loại. Tuy nhiên, thiệt hại về môi trường và khí hậu rất nặng nề và điều này phải sớm kết thúc.

Đề xuất