Thế giới


Kế hoạch di chuyển thủ đô của Indonesia và những cơ hội phát triển
  • 15:06
  • |
  • 10-09-2019
Chi phí ước tính để di dời thủ đô tới địa điểm cách Jakarta hơn 1.400 km là khoảng 33 tỷ USD, tương đương khoảng 18% ngân sách nhà nước Indonesia.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018