Kinh tế - Công nghệ


Kế hoạch đưa các đại công ty Internet vào khuôn khổ của EU
  • 15:38
  • |
  • 29-11-2020
Trước hạn chế của kho công cụ nhằm chế ngự hành vi lạm dụng của các tập đoàn GAFA (viết tắt tên của Google, Amazon, Facebook, Apple), Liên minh châu Âu đã quyết định hành động.

Đề xuất