Kinh tế - Công nghệ


Kế hoạch hỗ trợ kinh tế của Israel cho Dải Gaza: Bình cũ, rượu cũ
  • 15:10
  • |
  • 25-09-2021
Kế hoạch phát triển kinh tế cho Dải Gaza của Palestine được nhận định không hề mới, hầu hết vẫn là những gì đã được đề cập trong các chính quyền trước của Israel, không có thêm sự sáng tạo nào.

Đề xuất