Thế giới


Kế hoạch hòa bình Trung Đông - thỏa thuận thế kỷ của Trump?
  • 07:41
  • |
  • 07-01-2019
Thế giới kết thúc năm 2018 với "thỏa thuận thế kỷ" của Trump - kế hoạch hòa bình Israel-Palestine được trông đợi từ lâu - được đưa ra làm mồi nhử.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018