Kinh tế - Công nghệ


Kế hoạch khẩn cho BRI - Điều cần thiết với bối cảnh dịch virus corona
  • 11:11
  • |
  • 07-02-2020
Dịch bệnh do virus corona chỉ là một yếu tố ngắn hạn, có thể phá vỡ một số quy trình hoạt động bình thường, nhưng nó sẽ không làm thay đổi bản chất cùng có lợi của các dự án BRI.

Đề xuất