Kinh tế - Công nghệ


Kế hoạch phát triển năng lượng của các nước APEC đến năm 2050
  • 14:15
  • |
  • 08-12-2019
Đến năm 2050, tổng nguồn cung dầu trong khu vực APEC tăng từ 8-10 tỷ tấn. Trung Quốc và Đông Nam Á sẽ tiêu thụ khoảng 70% tổng khối lượng khai thác bổ sung.

Đề xuất