Kinh tế - Công nghệ


Kế hoạch xây dựng đồng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc
  • 16:58
  • |
  • 04-11-2019
Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua một luật mật mã mới (cryptography), báo hiệu khả năng nước này sẽ "bật đèn xanh" cho việc hợp thức hóa loại hình giao dịch tiền kỹ thuật số trong tương lai.

Đề xuất