Kinh tế - Công nghệ


Khả năng chống chịu khủng hoảng của các ngân hàng hiện nay
  • 11:08
  • |
  • 11-07-2020
Các biện pháp phong tỏa do dịch COVID-19 đã dẫn đến một cuộc suy thoái nghiêm trọng, dự kiến sẽ gây ra những thiệt hại lớn đối với những khoản vay mượn mà các công ty và hộ gia đình đang gánh chịu.

Đề xuất