Khi châu Âu tranh cãi 'bất phân thắng bại ' về chủ quyền châu Âu
  • 15:07
  • |
  • 28-11-2020
Nói về tình hình hiện tại, vị nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng: “Người châu Âu không thể thay thế vai trò quyết định của Mỹ trong việc đảm bảo cho an ninh của mình.”

Đề xuất


Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019