Khi chủ nghĩa biệt lập Mỹ trỗi dậy, đừng nghĩ tới thương mại tự do
  • 15:00
  • |
  • 01-05-2020
Chủ nghĩa dân tộc xem "những người toàn cầu hóa," vốn ủng hộ thương mại tự do, các tổ chức siêu quốc gia, hợp tác xuyên biên giới, là đối thủ.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019