Kinh tế - Công nghệ


Khí hydro - trụ cột trong tái công nghiệp hóa, phục hồi kinh tế Pháp
  • 11:41
  • |
  • 23-10-2020
Nếu như gần đây Pháp còn chưa chú trọng đến khí hydro thì nay đã thay đổi quan điểm và coi loại khí này như một trụ cột của quá trình tái công nghiệp hóa và phục hồi kinh tế.

Đề xuất