Kinh tế - Công nghệ


Khi nào cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ kết thúc?
  • 11:15
  • |
  • 23-08-2019
Nhà kinh tế Ian Shepherdson cho rằng phương án giải quyết cuộc chiến thương mại tốt nhất của Trung Quốc là đợi tới sau bầu cử Tổng thống Mỹ, nghĩa là tới năm 2021.

Đề xuất