Thế giới


Khó khăn của EU trong cân bằng chiến lược với Trung Quốc
  • 16:17
  • |
  • 25-07-2021
Căng thẳng chính trị bên trong và bên ngoài - cũng như việc Trung Quốc nổi lên như một đối thủ cạnh tranh kinh tế - đã khiến EU phải đánh giá lại cách tiếp cận với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đề xuất