Kinh tế - Công nghệ


Khó tìm ra giải pháp trong vòng đàm phán Mỹ-Trung mới
  • 16:22
  • |
  • 07-09-2019
Cả Mỹ và Trung Quốc sẽ không có lợi ích trước mắt nào nếu chấm dứt đàm phán. Nếu Tổng thống Trump rút khỏi đàm phán, thì điều đó đồng nghĩa với việc ông thừa nhận thất bại.

Đề xuất