Chính trị - Xã hội


Khởi đầu mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương dưới thời ông Joe Biden
  • 16:28
  • |
  • 30-01-2021
Trong những tuần gần đây, nếu chú ý quan sát và cảm nhận hơi thở chính trị từ Berlin, người ta dễ dàng nhận thấy một hy vọng mới tràn ngập về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Đề xuất