Kinh tế - Công nghệ


Không gian tự chủ kinh tế của EU trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung
  • 14:37
  • |
  • 20-09-2021
Các nhà hoạch định chính sách của EU đã "tái định vị" quan hệ EU-Trung Quốc, coi nước này là "đối thủ cạnh tranh kinh tế, "đối thủ về thể chế" và "bên đàm phán trong các vấn đề toàn cầu."

Đề xuất