Thế giới


Khủng hoảng COVID-19 ở Ấn Độ phơi bày điểm yếu của ngoại giao vaccine
  • 14:28
  • |
  • 21-05-2021
Cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ấn Độ đã làm dấy lên hoài nghi rằng liệu cạnh tranh, thay vì hợp tác, có phải là phương pháp đúng đắn để chống lại đại dịch toàn cầu hay không?

Đề xuất