Thế giới


Khủng hoảng Myanmar phơi bày mặt trái chính sách đối ngoại của Nhật
  • 13:40
  • |
  • 05-06-2021
Trường hợp của Myanmar đang cho thấy rõ rằng ông Abe đã không thay đổi triệt để chính sách ngoại giao thực dụng và lấy kinh tế làm định hướng của Nhật Bản.

Đề xuất