Thế giới


Kịch tính trên chính trường Canada mới chỉ bắt đầu
  • 15:19
  • |
  • 31-10-2020
“Cuộc chơi” của chính phủ thiểu số có thể kết thúc bằng một cuộc tổng tuyển cử, có nghĩa là khả năng Canada phải tiến hành tổng tuyển cử sớm có thể sẽ được tính bằng tháng, chứ không phải bằng năm.

Đề xuất